STATİK PROJE OKUMA NEDİR? 22TEM
STATİK PROJE OKUMA NEDİR?

İnsanlar genellikle bir yapıyı, bir nesneyi veya herhangi bir objeyi yukarıdan aşağıya bakarak anlam verme eğilimindedirler.  Ancak bir inşaat mühendisi için durum tam tersi şeklindedir. İnşaat mühendisi projeyi oluştururken de okurken de projeye alttan yukarıya doğru bakar.

Bugün ki yazımızda Statik Proje Nedir? Statik Proje Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir.  Statik Proje Okuma Nedir? sorularının cevaplarını arayacağız.

Statik Proje Nedir?

Bir yapıyı oluşturulurken mimari proje ve statik proje temel olarak esas alınır. Mimari proje hazırlanırken hedeflenen amaç kullanıcının isteklerine cevap vermektir. Statik Projede ise amaç mimari projeyi hayata geçirmektir.

Mimari Projeye bağlı kalarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan genellikle 1/100 1/50 ve 1/25 ölçeklerle hazırlanan (ölçekler yapının büyüklüğüne göre değişir) projelerdir.

Statik Proje Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?

  1. Statik projeler İnşaat Mühendisliği Odası’ndan yetki belgesi alan firmalar tarafından oluşturulur.
  2. Statik Projeler hazırlanırken yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre betonarme – çelik – yığma olmasına karar verilir.
  3. Bodrum katta dahil olmak üzere tüm kat planları, çatı planları ve bunların kesitleri, detayları hesaplanır.
  4. Statik hesaplamalarda yapı-temel-zemin analizi çok iyi yapılmalıdır. Temel tasarımın belirlenmesinde ilgili bakanlıkça belirlenen ‘Zemin ve Temel Etüdü Raporlarına’ uyulması gerekmektedir.
  5. İnşaat Mühendisleri kat planlarını döşeme üstünden keser ve yukarı baktığı yöne doğru ifade ederler.
  6. Yapılacak yapının kaçıncı deprem bölgesi içinde olduğunun bilinmesi çok önemlidir.
  7. Statik hesaplamalarda önemli konulardan biri de sabit ve hareketli yüklere karşı gösterdiği direncin ne olduğudur. Binanın maliyeti bu aşamadan sonra belli olur.

Statik Proje Okuma

Mimari okuma ile statik projenin okunması açısından önemli farklar bulunmaktadır. Mimari projede ayakta duran bir kişinin göz hizasından kat kesilip yere doğru bakılırken statik projede bu durum tam tersi şekilde yukarı yani tavana doğru bakılır.

Statik Proje Okumanın kendine ait özellikleri vardır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi okuma kesitlerden yukarı doğru az önce yukarıda belirttik. Bir diğer önemli konulardan biride proje çiziminde yapılan kısaltmaların bilinmesidir. Yapılan kısaltmalar kullanılacak malzemelerin ölçüsünü, kolon-kirişlerin yerleri gibi birçok bilgiyi saklar.
Statik Proje’nin daha rahat okunması için net bir şekilde yazılması ve yapılan kısıtlamaların iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bütün statik projeler, projeyi inceleyen kişinin paftanın güneyinden ve doğusundan bakacağı yöne doğru çizilir. Proje içinde ki yazılar, ölçüler buna göre hazırlanır. Bu şekilde de bakılır.

Okumanın kolay olması ve kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için mimari proje ve diğer ruhsat projeleriyle aynı ölçeği kullanmak yarar sağlar. Statik projelerde en sık 1/50 ölçeği kullanılır.

Statik Projeyi iyi şekilde okumak için genel olarak proje temel planı, perde, temel kesitleri, temel donatı planı ve kutu kalıp planlarını iyi bilmek gerekir.

Statik projeyi iyi okuyabilmek için birçok önemli detaya hakim olmak gerekmektedir. Ayrıca statik projelerin oluşturulması ve hesaplarının yapılması tecrübe ve dikkat gerektirir. Çünkü bir yapının dayanıklı olması statik hesaplamaları ile doğru orantılıdır. Ayrıca statik projeler ilgili yapının maliyetini de ortaya çıkartır.

İnsanlar genellikle bir yapıyı, bir nesneyi veya herhangi bir objeyi yukarıdan aşağıya bakarak anlam verme eğilimindedirler. Ancak bir inşaat mühendisi için durum tam tersi şeklindedir. İnşaat mühendisi projeyi oluştururken de okurken de projeye alttan yukarıya doğru bakar.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.